Khoa Y học Cổ truyền

Khoa Y học Cổ truyền Bệnh viện Đồng Nai -2 được thành lập với mục tiêu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, bao gồm các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc trong điều trị bệnh để mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh

I. ĐỘI NGŨ BÁC SĨ:

 

Đặt lịch khám