Tiếng Việt

BS.CKI VŨ THÙY TRANG

Khoa Y học Cổ truyền

Chức vụ hiện nay: Phụ trách khoa Y học Cổ truyền

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Khám và điều trị bệnh theo phương pháp Y học Cổ truyền.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2003 – 2017: làm việc tại khoa YHCT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
  • 2018 đến nay: Bác sĩ khoa YHCT Bệnh viện Đồng Nai -2