Tiếng Việt

DỊCH VỤ

Dịch Vụ Bảo Hiểm

Tại Bệnh viện Đồng Nai -2, chúng tôi không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các đơn vị cung câp dịch vụ bảo hiểm nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thanh toán các chi phí khám và điều trị một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về các chính sách bảo hiểm tại Bệnh viện Đồng Nai -2 hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và tiện lợi nhất

CÁC ĐỐI TÁC BẢO HIỂM THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Chúng tôi liên kết với các công ty Bảo hiểm trong nước và Quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện

Tìm hiểu thêm

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

chúng tôi liên kết với các công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện

Tìm hiểu thêm

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Quý khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây. Để sử dụng quyền lợi Bảo Lãnh Viện Phí

Tìm hiểu thêm

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRƯỚC BỒI THƯỜNG SAU

Hướng dẫn thanh toán trước bồi thường sau đối với các công ty Bảo hiểm không áp dụng Bảo lãnh viện phí

Tìm hiểu thêm