Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

🛡KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN🛡
✅VỆ SINH SẠCH SẼ – SỨC KHỎE NÂNG CAO
🏥Bệnh viện Đồng Nai -2 là bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn về mức độ an toàn phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
   
💯VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ:
Ngay từ khi xây dựng khuôn viên bệnh viện đã đáp ứng tiêu chuẩn xanh, sạch đẹp từ môi trường bên ngoài Bệnh viện đến khu vực bệnh phòng, khu vực sảnh chờ, khu vệ sinh công cộng.
💧Nguồn nước đã được kiểm soát từ đầu nguồn với hệ thống lọc thô, hệ thống RO và đèn UV khử khuẩn.Vệ sinh bề mặt các khu vực được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình phân định rõ ràng từng khu vực.
🍀Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác KSNK tại các khoa ngày càng được chuẩn hóa, đạt yêu cầu. Trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn đến nay được đa dạng hóa. Nhân lực KSNK đủ đáp ứng nhu cầu công tác, trình độ nhân lực được cải thiện, đã được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bằng nhiều hình thức.
Sau 8 năm thành lập và phát triển, tất cả những công việc mà khoa KSNK thực hiện đã góp phần lớn trong việc thành công của các cuộc đại phẫu, vi phẫu. Đồng thời công tác KSNK bệnh viện đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.
💯CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
✅Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn.
✅Giám sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện: toàn bệnh viện, các khoa có nguy cơ cao và vị trí nhiễm khuẩn chuyên biệt.
✅Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.
✅Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nguyên tắc vô khuẩn trong thực hành các quy trình kỹ thuật bệnh viện phòng nhiễm khuẩn bệnh viện.
✅Xây dựng các bảng kiểm để kiểm tra đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa/phòng trong toàn bệnh viện/ tháng /lần.
✅Giám sát mức độ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế trong thăm khám và chăm sóc người bệnh.
✅Hàng năm tổ chức phát động vệ sinh tay.
✅Xây dựng kế hoạch và phối hợp Hội KSNK TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đồng Nai tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.
✅Hàng năm khoa KSNK tổ chức đào tạo lại, cập nhật những kiến thức mới cho toàn bộ CBCNV trong BV những kiến thức cơ bản về KSNK.
✅Hàng năm tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật với chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn.
💯QUẢN LÝ DỤNG CỤ TẬP TRUNG:
👉Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ thiết bị y tế, bông băng, gạc trong toàn bệnh viện.
👉Kiểm tra, cấp phát dụng cụ thủ thuật, phẫu thuật đã tiệt khuẩn cho các khoa/phòng.
👉Cung cấp đồ vải đã tiệt khuẩn cho Khoa PT –Gây mê hồi sức.
👉Kiểm tra giám sát công tác thu gom chất thải và vệ sinh môi trường của Hộ lý bệnh viện và công ty vệ sinh
💯TRANG THIẾT BỊ:
Khoa được đầu tư máy móc trang thiết bị chuyên dụng cho công tác KSNK đáp ứng cho nhu cầu khử khuẩn- tiệt khuẩn dụng cụ và hoạt động phát triển kỹ thuật cao đem lại an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
• Máy hấp tiệt trùng 121ºC : 04 cái
• Máy sấy dụng cụ: 03 cái
• Máy rửa dụng cụ : 01
• Máy rửa dụng cụ sóng siêu âm: 02 cái
• Máy phun khử khuẩn môi trường : 01 cái
• Máy nén khí : 02 cái
• Máy đóng ép dụng cụ: 01
• Máy vi tính : 02 cái
💯ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
🔰Cải tạo trung tâm tiệt khuẩn đạt tiêu chuẩn theo qui định.
🔰Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.
🔰Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.
🔰Giám sát và phát hiện các ca nhiễm khuẩn bệnh viện phối hợp mạng lưới các khoa đưa ra các biện pháp can thiệp.
🔰Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
🔰Tiếp tục đào tạo nguồn lực về kiểm soát nhiễm khuẩn theo qui định.
🔰Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.