Tiếng Việt

BS CKI MAI THỊ HÀ

Khoa Nội Tổng hợp 1
  • Chức vụ hiện tại: phó khoa nội tổng hợp 1
  • Trình độ chuyên môn: bác sĩ chuyên khoa 1
  • Quá trình công tác:
  • 2010- 2014: làm việc tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện nhân dân 115 TP HCM
  • 2014-2015: làm việc tại khoa Hô Hấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai
  • 2015- nay: làm việc tại khoa Nội Tổng Hợp 1 bệnh viện Đồng Nai-2
  • Quá trình đào tạo:
  • 2010: tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường đại học y dược Huế
  • Khám và điều trị: