Tiếng Việt

BS CKI CAO ĐÔNG GIANG

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Điều trị bệnh lý nội khoa, hồi sức chống độc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2009- 2017: Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2017- nay : Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đồng Nai -2