Tiếng Việt

BS CKI MAI THỊ HÀ

Sinh năm: 1986 Chức vụ hiện tại: Phó khoa Nội Tổng hợp 1 Trinh độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Xem thêm

BS CKI NGUYỄN THỊ LAN ANH

Sinh năm: 1984 Chức vụ hiện tại: Trưởng phân khoa Mắt Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm

BS CKI NGUYỄN VĂN TUẤN

Sinh năm: 1984 Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm

BS CKI PHAN TRỌNG HÙNG

Sinh năm: 1983 Chức vụ hiện tại: Phó khoa Ngoại Tổng hợp Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm

BS CKII LÊ ANH TUẤN

Sinh năm: 1982 Chức vụ hiện tại: Phó khoa Ngoại Tổng hợp Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm

THS BS ĐOÀN THỊ HOÀ

Sinh năm: 1984 Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Lọc máu – Thận nhân tạo Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

Xem thêm

CN MAI THỊ TIẾT

Sinh năm: 1959 Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Trình độ chuyên môn: Cử nhân QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1986-2000: Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2001-2007: Phó phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2008-2009: Phó khoa chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa […]

Xem thêm

BS CKI LÊ NGỌC QUÝ

Sinh năm 1979 Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm