Tiếng Việt

TS BS TRƯƠNG THIẾT DŨNG

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chuyên môn. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Bác sĩ

Xem thêm

BS CKI NGÔ ĐỨC ĐỄ

  Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Trình độ chuyên môn: BS. CKI Ngoại Lồng ngực – Tim mạch Quá trình công tác 1979 : Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Ngoại sản Đại học Y Huế 1979-1993: Giảng viên, chủ nhiệm bộ môn Y học lâm sàng – trường TH Y […]

Xem thêm

BS CKI DƯƠNG QUỐC HÙNG

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Cấp cứu Tổng hợp. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK1

Xem thêm

BS CKI CAO ĐÔNG GIANG

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Xem thêm

THS BS TRẦN ĐÌNH THUỲ

  Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Phụ sản Trinh độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ Sản Phụ khoa Qúa trình công tác 2011-2015: Bác sĩ khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2015-2020: Bác sĩ khoa Phụ sản khu B Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2020-2021: Phó khoa Phụ sản […]

Xem thêm

BS CKI NGUYỄN THỊ HOÀ BÌNH

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa khám bệnh. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

Xem thêm

BS CKI CHẾ QUANG THỐNG

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Xem thêm

BS CKI LÊ NGỌC QUÝ

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Xem thêm

BS CKI NGUYỄN ĐĂNG LỘNG

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Liên chuyên khoa - Trưởng phân khoa Tai Mũi Họng Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Xem thêm

THS BS ĐOÀN THỊ HOÀ

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Lọc máu - Thận nhân tạo. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

Xem thêm

CKI XN BÙI THỊ THANH NGUYÊN

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Xét nghiệm. Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa 1 Xét nghiệm

Xem thêm

DS CKII NGUYỄN LÊ DƯƠNG KHÁNH

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Dược. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa 2

Xem thêm