Tiếng Việt

THS BS TRẦN ĐÌNH THUỲ

Khoa Phụ sản

 

  • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Phụ sản
  • Trinh độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ Sản Phụ khoa

Qúa trình công tác

  • 2011-2015: Bác sĩ khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-2020: Bác sĩ khoa Phụ sản khu B Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2020-2021: Phó khoa Phụ sản khu B Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2021-Nay: Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích

  • Vinh danh Bác sĩ trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2015 và 2020
  • Thanh niên điển hình tiên tiến cụm miền đông nam bộ 2016
  • Cá nhân tiêu biểu có công trình sáng tạo kiến tạo tương lai đoàn khối các cơ quan tỉnh năm 2019