Tiếng Việt

CKI XN BÙI THỊ THANH NGUYÊN

KHOA XÉT NGHIỆM

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Xét nghiệm

Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa 1 Xét nghiệm

CHUYÊN MÔN:

  • Chuyên khoa xét nghiệm kỹ thuật y học tổng hợp (sinh hóa, huyết học, vi ký sinh)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 1988 – 2000 : Kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2000- 2014 : Cử nhân xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2014 -2015 : Phó khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .
  • 8/2015 – 2017 : Phó khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đồng Nai -2 .
  • 2017 đến nay : Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đồng Nai -2.