Tiếng Việt

BS CKI NGUYỄN THỊ HOÀ BÌNH

Khoa Khám bệnh

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa khám bệnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Nội tổng hợp
  • Nội tiết
  • Tim mạch

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2007-2015: khoa cấp cứu tổng hợp, khoa nội tim mạch- Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015 – nay: khoa khám bệnh, Bệnh viện Đồng Nai -2