Tiếng Việt

THS BS TẠ ĐỨC LUÂN

Khoa Nội Tổng hợp 1
 • Sinh năm: 1989
 • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Nội Tổng hợp 1
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

Quá trình Công tác

 • 2007-2013: học Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM
 • 2014-2017: Giảng viên khoa Y – Đại học Quốc gia TP. HCM đồng thời công tác tại khoa Nhiễm Việt Anh – đơn vị nghiên cứu lâm sàn Đại học Oxford (Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP. HCM)
 • 2017-2020: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội tổng hợp 2 – Khu B Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2020-2021: Phó khoa Nội tổng hợp 1 Bệnh viện Đồng Nai -2
 • 2021-Nay: Trưởng khoa Nội tổng hợp 1 Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích

 • Đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Bệnh viện 5 năm liên tiếp
 • Bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học năm 2017 tại Đại học Y dược TP. HCM
 • Hoàn thành bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học TP. HCM năm 2021
Đặt lịch khám