Tiếng Việt

BS CKI NGUYỄN SƠN HOÀ

Khoa Phục hồi Chức năng
  • Sinh năm: 1980
  • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Phục hồi Chức năng
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Quá trình công tác

  • 2002-2016: Làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2016-Nay: Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đồng Nai -2
Đặt lịch khám