Tiếng Việt

BS CKI NGUYỄN HÙNG MẠNH

Khoa Chẩn đoàn Hình ảnh
  • Sinh năm: 1979
  • Chức vụ hiện tại: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh

Quá trình công tác

  • 2004-2009: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2009-2015: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-Nay: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích

  • Giấy khen đạt thành tích xuất sắc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đồng Nai -2
  • Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai năm 2006
  • Giấy khen của Công đoàn ngành năm 2009
Đặt lịch khám