Tiếng Việt

BS CKI DƯƠNG QUỐC HÙNG

Khoa Cấp cứu Tổng hợp
 • Sinh năm: 1982
 • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Cấp cứu Tổng hợp
 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Quá trình Công tác

 • 2008-2009: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
 • 2011-2013: Học Chuyên khoa I, Đại học Y dược TP.HCM
 • 2013-2014: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2014-2015: Phó khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2015-2021: Trưởng khoa Cấp cứu dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 4/2021-Nay: Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích

 • 02 giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
 • 05 giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác
Đặt lịch khám