Tiếng Việt

BS CKI DƯƠNG QUỐC HÙNG

Khoa Cấp cứu Tổng hợp

 

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Cấp cứu Tổng hợp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

Chuyên khoa 1 nội tổng quát

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 8/2008 – 9/2009: Bác sĩ hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
  • 9/2011 – 9/2013: Học chuyên khoa I, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, làm cộng tác phòng khám Tâm An Đồng Nai, phòng khám Thái Hòa Tân Uyên, Bình Dương
  • 9/2013 – 8/2014: Bác sĩ khoa Tim Mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 8/2014 – 11/2015: Phó khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 11/2015 – 4/2021: Trưởng khoa Cấp cứu dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 4/2021 – Hiện tại: Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đồng Nai -2