Tiếng Việt

CN MAI THỊ TIẾT

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

 

 • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 • 1986-2000: Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2001-2007: Phó phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2008-2009: Phó khoa chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2009-2014: Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2015-Nay: Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đồng Nai
 • Bằng khen của sở Y tế tỉnh Đồng Nai
 • Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở