Tiếng Việt

BS CKI CHẾ THỊ HIỀN

Liên chuyên khoa

Chức vụ hiện tại: Phụ trách Phân khoa Răng Hàm Mặt

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa Răng Hàm Mặt.
  • Khâu, chăm sóc vết thương thẩm mỹ RHM.
  • CME: Nha khoa thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2013- T8/2016: Bác sĩ điều trị tại Trung Tâm Răng Hàm Mặt tỉnh Đồng Nai
  • T8/2016 – 2022: Bác sĩ điều trị tại Phân khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đồng Nai -2.
  • T11/2022 – nay: Phụ trách Phân khoa RHM.