Tiếng Việt

BS CKI CHẾ QUANG THỐNG

Khoa Nội Tổng hợp 2
  • Sinh năm : 1989
  • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Quá trình công tác

  • 2013-2015 : Bác sĩ Nội khoa – khoa Thần kinh – Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2016-Nay: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 – Bệnh viện Đồng Nai -2

Kinh nghiệm và Thành tích

  • Tham gia điều trị nội trú tại khoa Thần kinh Nội tiết – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
  • Tham gia chuyên đề Tiêu sợi huyết/ điều trị bệnh nhân đột quỵ não – khoa Nội thần kinh
  • Tham gia đào tạo huấn luyện đào tạo an toàn lao động – tuyến Y tế cơ sở
  • Điều trị lâm sàng tại khoa Nội tổng hợp 2, các mặt bệnh phối hợp nhiều chuyên khoa, phòng chăm sóc đặc biệt
  • Quản trị nhân sự và định hướng chiến lược phát triển khoa
Đặt lịch khám