Tiếng Việt

BS CKI CHẾ QUANG THỐNG

Khoa Nội Tổng hợp 2

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Điều trị nội khoa
  • Chứng chỉ hành nghề mở rộng chẩn đoán hình ảnh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2013-2015: Khoa Thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015 -2023: Bệnh Viện Đồng Nai -2.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

  • Điều trị tiêu sợi huyết trên bệnh nhân đột quỵ cấp tính.
  • Nghiên cứu đặc điểm viêm phổi tại bệnh viện Đồng Nai- 2 trong 6 tháng đầu năm 2022.