Tiếng Việt

THS BS PHẠM THỊ TÁM

Khoa Truyền nhiễm

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Truyền nhiễm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

CHUYÊN MÔN:

  • Điều trị bệnh lý Truyền nhiễm, Bệnh lý Nội khoa.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2001-2008: Bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2009-2010: Bác sĩ khoa Nội II Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2011-2014: Bác sĩ khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-2016: Phó khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2016-2020: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 Bệnh viện Đồng Nai -2
  • 2020- Nay: Trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đồng Nai -2 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

  • Đặc điểm nhiễm HBV ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV/AIDS có điều trị Tenofovir – Lamivudin