Tiếng Việt

BS CKI NGUYỄN HÙNG MẠNH

Khoa Chẩn đoàn Hình ảnh

 

Chức vụ hiện tại: Trưởng phân khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh

CHUYÊN MÔN:

  • Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh
  • Triển khai thực hiện các kĩ thuật và đọc kết quả XQ, CT, MRI cơ bản (sọ não, thần kinh, ngực, bụng chậu, cột sống, cơ-xương-khớp, tử cung phần phụ, tuyến tiền liệt) và các kĩ thuật nâng cao như mạch máu (động mạch não, mạch vành, động mạch phổi, động mạch chủ, động mạch chi), đường dò, tưới máu khối khối u…
  • Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các BS và KTV trong phân khoa

Quá trình công tác

  • 2004-2009: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2009-2015: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-Nay: Trưởng Phân khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đồng Nai -2