Tiếng Việt

BS CKII PHAN TRỌNG HÙNG

Khoa Ngoại Tổng hợp
Phân khoa Ngoại Tiết niệu

Chức vụ hiện tại: Trưởng Phân khoa Ngoại niệu

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II

CHUYÊN MÔN:

  • Khám và điều trị, phẫu thuật bệnh chuyên khoa ngoại thận và tiết niệu

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC:

  • Từ 2007-2015 công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
  • Từ 5/2015 đến nay công tác tại Bệnh viện Đồng Nai-2

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

  • Luận văn CK2 ngoại niệu , báo cáo hội nghị niệu khoa TPHCM ” Đánh giá kết quả ban đầu lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ có hệ thống hút hỗ trợ tại Bệnh Viện Đồng Nai-2″