Tiếng Việt

BS CKI LÊ NGỌC QUÝ

Khoa Chấn thương Chỉnh hình

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

CHUYÊN MÔN:

  • Điều trị bệnh lý chấn thương chỉnh hình

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2007-2015 Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-2020 phó khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đồng Nai -2
  • 2020-nay Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đồng Nai -2