Khoa Phục hồi Chức năng

Khoa Phục hồi Chức năng bằng các phương pháp điều trị vật lý kết hợp tập luyện phục hồi chức năng, cùng với sự hỗ trợ và chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên có chuyên môn sâu, giúp bệnh nhân phòng ngừa các thương tật thứ cấp và các biến chứng có thể xảy ra, tạo thuận lợi cho quá trình tái hoà nhập cộng đồng.