Tiếng Việt

THS BS ĐOÀN THỊ HOÀ

Khoa Lọc Máu - Thận Nhân tạo

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Lọc máu – Thận nhân tạo

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

CHUYÊN MÔN:

  • Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 2008 – 2010: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thống Nhất.
  • 2010 – 2015: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
  • 2015 – 2019: Bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Nai -2
  • Từ 1 – 2020 đến nay: Trưởng khoa Lọc máu – Thận nhân tạo Bệnh viện Đồng Nai -2.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

  • 2015: Đánh giá trình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định bằng phương pháp CONUT-albumin và CONUT-prealbumin (Luận văn Thạc sĩ).
  • 2022: Các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh Viện Đồng Nai -2.