Tiếng Việt

BS CKI NGUYỄN TRẦN TỐ NỮ YẾN NHI

Khoa Phụ sản

Chức vụ hiện tại: Phó khoa Phụ sản

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

CHUYÊN MÔN:

  • Quản lý thai kỳ, điều trị bệnh lý sản phụ khoa, đỡ sanh, phẩu thuật sản phụ khoa

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • Từ năm 1993-2009: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
  • Từ năm 2010-2021: Phó khoa Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
  • Từ năm 2021-2023: Phó khoa Bệnh Viện Đồng Nai -2