QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Để hỗ trợ Quý khách hàng tốt nhất trong việc sử dụng bảo hiểm sức khoẻ, tại Bệnh viện Đồng Nai -2, chúng tôi liên kết với các công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện

Danh sách các Công ty Bảo hiểm có áp dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí với Bệnh viện Đồng Nai -2, Quý khách vui lòng xem tại đây

Quy trình bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện Đồng Nai -2

Đặt lịch khám