CÁC ĐỐI TÁC BẢO HIỂM THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong việc bảo vệ sức khoẻ, tại Bệnh viện Đồng Nai -2, chúng tôi liên kết với các công ty Bảo hiểm trong nước và Quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện

I

CÔNG TY BẢO HIỂM CÓ HỢP TÁC VỚI 

BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI –2

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Ngoại Trú Nội Trú
1 Bảo hiểm Bảo Việt Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
2 Bảo hiểm bưu điện (PTI) Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
3 Bảo hiểm PVI Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
4 Bảo hiểm PJICO Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm
Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
5 Bảo hiểm Prudential Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm
Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
6 Bảo hiểm Manulife Việt nam Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm
Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
7 Insmart Vietnam Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
8 Bảo hiểm Nam Á (SAS) Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
9 Generali Group Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm
10 Công Ty TNHH MTV Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương VN (VBI) Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty đối tác Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty đối tác
II CÔNG TY BẢO HIỂM KHÔNG CÓ HỢP TÁC VỚI

BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI –2

* Khách hàng sử dụng dịch vụ y tế và thanh toán trực tiếp.
* Bệnh viện cung cấp cho khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho công ty bảo hiểm, bao gồm:
+ Hóa đơn tài chính
+ Bảng kê phí dịch vụ
+ Đơn thuốc (nếu có)
+ Các chỉ định,các kết quả cận lâm sàng
+ Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu phẫu thuật)
Đặt lịch khám