HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRƯỚC BỒI THƯỜNG SAU

Đối với các công ty Bảo Hiểm không áp dụng dịch vụ Bảo lãnh Viện phí tại Bệnh viện Đồng Nai -2:

Sau khi thăm khám khám xong:

– Quý khách sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

– Bệnh viện Đồng Nai -2 sẽ cung cấp các chứng từ cần thiết và hồ sơ bệnh án để Quý khách gửi yêu cầu bồi thường về công ty Bảo Hiểm.

*Chứng từ cơ bản của hồ sơ yêu cầu bồi thường:

  1. Điều trị ngoại trú

– Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)

– Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử Bảng kê chi tiết các chi phí viện phí Báo cáo bệnh án Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (nếu có) Toa thuốc: có ghi rõ chẩn đoán bệnh

  1. Điều trị nội trú

– Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)

– Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử

– Bảng kê chi tiết viện phí

– Báo cáo bệnh án

– Các kết quả cận lâm sàng (nếu có)

– Giấy ra viện/ Tóm tắt xuất viện/ Chứng nhận phẫu thuật (nếu có)

– Toa thuốc sau xuất viện: có ghi rõ chẩn đoán bệnh (nếu có)

– Chỉ định tái khám (nếu có)

III. Điều trị tai nạn

– Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)

– Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử

– Bảng kê chi tiết viện phí

– Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (nếu có)

– Báo cáo bệnh án/ Giấy ra viện/ Tóm tắt xuất viện (nếu có)

– Toa thuốc: có ghi rõ chẩn đoán bệnh (nếu có)

– Tường trình tai nạn/ Biên bản công an/ Giấy phép lấy xe (nếu có yêu cầu)

IV. Điều trị răng

– Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (có chữ ký của người được bảo hiểm)

– Hóa đơn thanh toán hợp lệ: trường hợp là hóa đơn điện tử thì cần bổ sung thêm hóa đơn chuyển đổi một lần từ hóa đơn điện tử

– Bảng kê chi tiết viện phí Toa thuốc (nếu có)

– Phiếu điều trị răng

– Kết quả xét nghiệm/ hình ảnh…

Đặt lịch khám