Tiếng Việt

Tai xẹp nhĩ phải điều trị thế nào?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Cách đây 1 năm em có đi khám tư và được kết luận tai trái bị thủng màng nhĩ và tai phải bị xẹp nhĩ. Hiện tại, tai phải em nghe kém hơn và cũng gần như không nghe được (có lúc nghe rất rõ nhưng có lúc không nghe được gì). Vậy bác sĩ cho em hỏi tai xẹp nhĩ phải điều trị thế nào?