Tiếng Việt

Thời gian làm việc của Bệnh viện Đồng Nai -2?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khám ngoại trú vào giờ hành chính từ 07h00 sáng đến 16h30 chiều từ Thứ hai đến Thứ sáu và 7h00 sáng đến 11h30 trưa từ thứ bảy đến chủ nhật

Riêng dịch vụ cấp cứu và nội trú hoạt động 24/24