Tiếng Việt

Tôi có thể thanh toán theo những hình thức nào?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt, thẻ Visa debit/credit hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Đặc biệt chúng tôi có sử dụng thẻ One Card – Khám bệnh không dùng tiền mặt tạo tiện ích tối đa cho khách hàng.