Tiếng Việt

Tôi ở địa phương khác có được áp dụng BHYT khi đến khám tại Bệnh viện Đồng Nai -2 không?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Kể từ ngày 26/04/2021, Bệnh viện Đồng Nai -2 thông tuyến BHYT toàn quốc. Tất cả khách hàng có thẻ Bảo hiểm y tế được sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đồng Nai -2 mà không cần giấy chuyển tuyến và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức hưởng và phạm vi được hưởng theo quy định.