Tiếng Việt

Đau mắt đỏ kèm rát mắt có sao không?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Em bị đau mắt đỏ và bị nay nữa là 6 ngày rồi mà không khỏi. Mắt em vừa đau vừa rát không thể mở mắt lên nổi, chảy nước mắt nhiều, sưng mắt. Vậy bác sĩ cho em hỏi đau mắt đỏ kèm rát mắt có sao không? Em cảm ơn bác sĩ.