Tiếng Việt

Tôi có thể làm thủ tục thanh toán tại đâu?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Chúng tôi có các quầy thu ngân tại mỗi tầng của Bệnh viện để tạo thuận lợi cho Bệnh nhân và Gia đình khi làm thủ tục thanh toán. Xin vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi khi cần hỗ trợ.