Tiếng Việt

Quy trình bảo lãnh thanh toán bảo hiểm tại Bệnh viện Đồng Nai -2 là như thế nào?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Khi đến bệnh viện Đồng Nai -2, nhân viên y tế sẽ hỏi Quý khách các thông tin về loại bảo hiểm mà Quý khách đang sử dụng. Dựa trên chính sách bảo hiểm của Quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ Công ty Bảo hiểm để yêu cầu bảo lãnh thanh toán cho các dịch vụ Quý khách sử dụng tại Bệnh viện Đồng Nai -2 hoặc chúng tôi sẽ cung cấp những giấy tờ cần thiết để Quý khách yêu cầu thanh toán lại với Công ty Bảo hiểm