Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKI Nguyễn Thị Hòa Bình

Bs.CKI Nguyễn Thị Hòa Bình

CHỨC VỤ VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Chức vụ hiện tại: Bác sĩ trưởng khoa
  • Trình độ chuyên môn,nghiệp vụ : Bác sĩ CKI Nội tổng quát

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

  • Từ 7/2007-2015: bác sĩ Khoa Nội cán bộ, Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cưú tổng hợp, Khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
  • Từ năm 2015: Giữ chức vụ Bác sĩ  Phó khoa Nội Tổng Hợp II khối B – BVĐK tỉnh Đồng Nai
  • Năm 2016 đến nay: Giữ chức vụ Bác sĩ Trưởng khoa Khám Bệnh Bệnh viện Đồng Nai -2