Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs Đào Ngọc Linh

Bs Đào Ngọc Linh

CHỨC VỤ VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Chức vụ hiện tại: Bác sĩ khoa Ngoại Tổng Hợp
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ ngoại khoa

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

  • Tốt nghiệp năm 2012 – Đại Học Y Dược TP. HCM
  • Bác sĩ ngoại khoa công tác tại Khoa Ngoại Tổng Quát BV Đa Khoa Đồng Nai (từ 2013 -> nay)
  • Chứng chỉ phẫu thuật cắt trĩ Longo, phẫu thuật nội soi tổng quát. – Bệnh Viện ĐH Y Dược TP. HCM