GÓI SINH THƯỜNG

 

Ghi chú:
 – Thuốc trong cuộc đẻ/ mổ nằm trong gói,
 – Thuốc điều trị sau đẻ/ mổ không bao gồm trong gói.
 – Giá gói chỉ bao gồm chi phí thực hiện danh mục các dịch vụ chi tiết liệt kê ở trên
   + Nếu bệnh nhân không thực hiện hoặc thực hiện không hết danh mục theo định lượng trong gói vẫn phải trả toàn bộ chi phí theo quy định của gói
   + Nếu bệnh nhân thực hiện vượt định lượng ở trên do sai sót chuyên môn thì không phải trả thêm tiền.
   + Nếu bệnh nhân thực hiện vượt danh mục và định lượng trong gói do phát hiện bệnh lý thì tính chi phí phát sinh ngoài gói,  bác sĩ phải có trách nhiệm tư vấn chi tiết cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân và phải được thống nhất giữa bệnh viện và bệnh nhân bằng văn bản trước khi thực hiện.
 – Ngoài danh mục liệt kê theo gói, bệnh nhân có thể yêu cầu các dịch vụ ngoài danh mục trong phạm vi cung cấp dịch vụ của bệnh viện. Trong trường hợp này, bệnh nhân phải chi trả thêm cho các chi phí yêu cầu theo giá dịch vụ bệnh viện quy định.
– Đối với trường hợp sinh đôi, sinh ba trở lên (sinh thường hoặc sinh mổ) phụ thu thêm ngoài gói các dịch vụ sử dụng cho bé thứ 2, thứ 3 trở lên.
Đặt lịch khám