Tiếng Việt
Tuyển dụng

Tin Tuyển Dụng Nổi Bật

TUYỂN DỤNG THÁNG 9

- Điều dưỡng - Điều dưỡng thực hành

  • 30/09/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Nộp hồ sơ ứng tuyển (ghi rõ vị trí ứng tuyển) tại: Phòng Tổ chức Nhân sự, tầng 20 Bệnh viện Đồng Nai -2 Hoặc gửi CV qua email: tuyendung@benhviendongnai.com.vn

  • 30/09/2023