Tiếng Việt

BS CKII LÊ NGUYÊN HOÀ

Liên chuyên khoa

 

  • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Liên Chuyên khoa
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII Tai Mũi Họng

Quá trình công tác

  • 1996-2003: BS CKI  Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
  • 7/2004-3/2007: BS CKI Tai Mũi Họng – Phòng khám ĐK Phước Sơn – TP. Thủ Đức, TP. HCM
  • 9/2007-10/2007: BS CKI Tai Mũi Họng Bệnh viện TP. Thủ Đức
  • 12/2007-4/2008: BS CKI Tai Mũi Họng – Bệnh viện Quận 9
  • 5/2008-10/2011: BS CKII Trưởng khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Quận 2
  • 11/2011-5/2015: BS CKII Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 6/2015-10/2018: BS CKII Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đồng Nai -2
  • 2018-Nay: BS CKII Trưởng khoa Liên Chuyên khoa – Bệnh viện Đồng Nai -2