Tiếng Việt

Tôi có thể liên hệ ai khi có thắc mắc về hoá đơn?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Quý khách có thể liên hệ quầy lễ tân đặt tại bất cứ tầng nào của Bệnh viện trong giờ hành chính (từ 07h00 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 07h00 – 11h30 từ thứ 7 đến chủ nhật). Hoặc liên hệ nhân viên Chăm sóc Khách hàng để được hướng dẫn