Logo
vi en
chuyên khoa nổi tiếng

Khoa Phẫu Thuật

1. Tổ chức nhân sự

- Trưởng khoa:  Bs.CKI Nguyễn Văn Tuấn

- Tổng số nhân viên: 57

- Bác sĩ:  02

- Điều dưỡng:  34

- Kỹ thuật viên:  10

- Hộ lý:  10

- Dược sĩ: 1

2. Nhiệm vụ và chức năng

- Khoa GMHS là khoa lâm sàng có chức năng thực hiện công tác Phẫu thuật – Gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng chuyên môn kỹ thuật được quy định.

- Thực hiện tất cả các phẫu thuật cấp cứu – chương trình của các khoa trong bệnh viện theo đúng quy trình chuyên môn PT – GMHS đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Đào tạo , tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến.

- Thực hiện giảm đau sản khoa tại phòng sanh2

- Tham gia quản lý kinh tế trong đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

Chuyên khoa khác