Logo
vi en
chuyên khoa nổi tiếng

Khoa Nội TH

1. Tổ chức nhân sự

-  Khoa Nội tổng hợp 1: Ths BS Tạ Đức Luân

-  Khoa Nội tổng hợp 2: BS CKI Chế Quang Thống.

- Tổng số nhân viên: 129.

- Bác sĩ: 39

- Điều dưỡng: 78.

- Hộ lý: 12

2. Nhiệm vụ và chức năng

- Thường trực 24/24-tiếp nhận và điều trị cho tất cả các bệnh nhân vào khoa nội tổng hợp 1-phối hợp với tất cả các khoa phòng trong bệnh viện để công tác điều trị bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất.

- Tư vấn ,giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và thân nhân khoa nội tổng hợp

- Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành nội khoa

- Tham gia giảng dạy ,đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành nội khoa

- Tham gia chỉ đạo chuyên môn tuyến trước theo phân công của lãnh đạo bệnh viện.

 

 

Chuyên khoa khác