Logo
vi en
chuyên khoa nổi tiếng

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I.HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ ngày 04 tháng 5  năm2015

Đủ năng lực đảm trách tốt công tác KSNK bệnh viện.

II.TỔ CHỨC & NHÂN LỰC:

Tổng số cán bộ viên chức :10 người, gồm ( Đại học: 01, CĐ: 02, TH: 05  và HL:02 ).

+Trưởng khoa: CNĐD .Mai Thị Tiết

+Khoa được bố trí làm việc theo hệ thống tổ chức:

+Tập thể khoa kiểm soát nhiễm khuẩn:

*Trang thiết bị :

Khoa được đầu tư trang thiết bị chuyên dụng cho công tác KSNK đáp ứng cho nhu cầu khử khuẩn – tiêt khuẩn dụng cụ và hoạt động phát triển kỹ thuật cao đem lại an toàn cho người bệnh và năng cao chất lương khám chữa bệnh.

Máy hấp ướt: 03 ( 01 lớn V= 300 lít, 02 nhỏ V =40 lít )

Máy hấp dụng cụ bằng Ozone: 01 (V=1200 lít)

Máy sấy dụng cụ: 02(V=97 lít)

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm :02

Máy rửa dụng cụ cơ học: 01

Máy phun khử khuẩn môi trường: 01

III.HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

3.1 Hoạt động chuyên môn:

1/Tổ giám sát:

- Giám sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện: ( toàn bệnh viện, vị trí nhiễm khuẩn chuyên biệt.

- Phối hợp phòng hành chánh quản trị theo dõi giám sát lượng chất thải phát sinh và kiểm tra định kỳ nước thải.

- Giám sát và xử lý phơi nhiễm nghề nghiệp của nhân viên y tế trong bệnh viện.

- Giám sát mức độ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế trong điều trị và chăm sóc người bệnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn bao gồm các quy trình kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ.

- Xây dựng các bảng kiểm tra đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa trong toàn bệnh viện/ tháng /lần.

- Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện

2/Tổ khử khuẩn- tiệt khuẩn : (CSSD)

- Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ thiết bị y tế, bông băng, gòn gạc trong toàn bệnh viện.

- Kiểm tra, lưu giữ cấp phát dụng cụ tiệt khuẩn cho các khoa phòng

- Cung cấp y dụng cụ và đồ vải tiệt khuẩn cho Khoa PT –Gây mê hồi sức.

3/Tổ vận hành lò hấp- VS môi trường:

- Phun khử khuẩn bề mặt và không khí tại các khoa phòng và phòng mổ.

- Đóng gói các bộ dụng cụ thủ thuật đúng quy cách, cung cấp toàn bệnh viện.

- Hấp sấy khử khuẩn – tiệt khuấn  dụng cụ .

- Thu gom đồ vải phẫu thuật.

- Vệ sinh mội trường  tầng 3

3.2. Nghiên cứu khoa học và đào tạo:

3.2.1. Nghiên cứu khoa học:

- Đánh giá kiến thức và kết quả trong việc thực hành quy trình rửa tay của nhân viên y tế.

- Khảo sát mức độ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế trong chăm sóc người bệnh

- Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ liên quan taị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

3.2.2.Hội thảo:

- Nâng cao nhận thức trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phát động chiến dịch “ tuần lễ rửa tay” cho NVYT bệnh viện

IV.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Trong thời gian tới, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

Tạo hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện thường quy.

Liên tục cập nhật các kỹ thuật mới và chuẩn hóa các quy trình khử khuẩn- tiệt khuẩn dụng cụ phù hợp tại đơn vị.

Từng bước cũng cố hoạt động khoa kiểm soát nhiễm khuẩn ngày đạt hiệu quả cao hơn.

Là nơi trao đổi kinh nghiệm về công tác KSNK với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Hợp tác với tuyến trên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Chợ Rẫy và Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Tp.Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tập trung vào các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học, giám sát …..

Chuyên khoa khác