Tiếng Việt

THS BS PHẠM THỊ TÁM

Khoa Truyền nhiễm
 • Sinh năm: 1982
 • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa truyền nhiễm
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bác sĩ

Quá trình công tác

 • 2001-2008: Bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2009-2010: Bác sĩ khoa Nội II Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2011-2014: Bác sĩ khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2015-2016: Phó khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 2016-2020: Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 Bệnh viện Đồng Nai -2
 • 2020- Nay: Trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đồng Nai -2 

Kinh nghiệm và Thành tích

 • Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Bằng khen của sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Đặt lịch khám