Tiếng Việt

BS CKII LÊ NGUYÊN HOÀ

Liên chuyên khoa TMH-RHM-Mắt
 • Sinh năm: 1966
 • Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Liên Chuyên khoa
 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII Tai Mũi Họng

Quá trình công tác

 • 1996-2003: BS CKI  Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
 • 7/2004-3/2007: BS CKI Tai Mũi Họng – Phòng khám ĐK Phước Sơn – TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • 9/2007-10/2007: BS CKI Tai Mũi Họng Bệnh viện TP. Thủ Đức
 • 12/2007-4/2008: BS CKI Tai Mũi Họng – Bệnh viện Quận 9
 • 5/2008-10/2011: BS CKII Trưởng khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Quận 2
 • 11/2011-5/2015: BS CKII Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • 6/2015-10/2018: BS CKII Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đồng Nai -2
 • 2018-Nay: BS CKII Trưởng khoa Liên Chuyên khoa – Bệnh viện Đồng Nai -2
Đặt lịch khám