Tiếng Việt

BS CKI ĐÀO QUỐC KHÁNH

Khoa Chẩn đoàn Hình ảnh

Sinh năm: 1963

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

Quá trình công tác

  • 1990-1996: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định Thanh Hoá
  • 1996-1997: Phó khoa Phòng khám BVĐK Yên định Thanh Hoá
  • 2001-2004: Trưởng khoa Phòng khám BVĐK Yên định Thanh Hoá – giám định về BHYT- thành viên ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ
  • 2005-2009: Trưởng khoa cận lâm sàng BVĐK Yên định Thanh Hoá
  • 2009-2015: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2015-2021: Trưởng khoa Thăm dò chức năng, dịch vụ khu B – Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • 2021- Nay: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đồng Nai -2. Phó Bí thư Chi bộ 8

Kinh nghiệm và Thành tích

  • 06 giấy khen do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp
  • 01 giấy khen do Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp
Đặt lịch khám