Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.Chế Quang Thống

Trưởng khoa Nội Tổng hợp 2

CN ĐD Cam Ngọc Kiều Nga

Trưởng phòng Điều dưỡng

Ths.Bs Tạ Đức Luân

Trưởng khoa Nội Tổng hợp 1

Bs.CKI Nguyễn Hùng Mạnh

Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh

CKI Xét nghiệm: Bùi Thị Thanh Nguyên

Trưởng khoa xét nghiệm

CN ĐD Mai Thị Tiết

Trưởng Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn

Bs.CKI Sơn Thị Lam Thùy

Phó Khoa sản

Bs.CKI Dương Quốc Hùng

Trưởng khoa cấp cứu

Bs.CKI Lê Ngọc Quý

Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình

Bs.CKI Nguyễn Khổng Tường Minh

Phó Khoa Truyền Nhiễm

DS CKII Nguyễn Lê Dương Khánh

Trưởng Khoa dược

CN Đỗ Thị Trần Hoàn

Phó phòng điều dưỡng

Bs Phan Tiến Sĩ

Khoa sản

Bs Lê Quý Hậu

Khoa sản