Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKII Ngô Đức Tuấn

Giám đốc bệnh viện

Ts.Bs Trương Thiết Dũng

Phó tổng giám đốc bệnh viện

Bs.CKII Bùi Văn Dũng Anh

Phó tổng giám đốc bệnh viện

Bs CKI Lê Văn Kỉnh

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

BS CKI Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Ths.Bs Trần Đình Thùy

Trưởng khoa Phụ Sản

Bs.CKI Đào Quốc Khánh

Trưởng Khoa thăm dò chức năng

Ths.Bs Phạm Thị Tám

Trưởng khoa Truyền nhiễm

Ths.Bs Lê Ngân

Chuyên gia

Bs.CKI Trần Thị Mỹ Phượng

Trưởng khoa Mắt

Bs.CKI Nguyễn Thị Hòa Bình

Trưởng Khoa Khám Bệnh

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

BS CKI Nguyễn Sơn Hòa

Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng

Bs.CKII Lê Nguyên Hòa

Trưởng khoa Tai Mũi Họng